Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kraus, Jiří lieferte 350 Treffer
1

K nejstarším českým rétorikám a učebnicím kazatelství

Kraus, Jiří, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 81-87
2

Obchodované akcie

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 268-270
3

K vývojové dynamice vědecké komunikace

Kraus, Jiří, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 81-94
4

Does spoken literary Czech exist?

Kraus, Jiří, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 42-49
5

K soustavě žánrů akademického diskurzu

Kraus, Jiří, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 58-65
6

Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 1-9
7

Býčí trh

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 48-49
8

Repetition and variation as stylistic principles of a text structure

Kraus, Jiří, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 237-245
9

Jazyková správnost a jazyková kultura v paradigmatu současné vědy

Kraus, Jiří, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 48-52.
10

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.