Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
1

Konference o mluvené řeči

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 175-177
2

Hantýrka jako jazykový reprezentant města

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 48-53.
3

The Position of Dialect in the Language of East Moravian Villages

Krčmová, Marie, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 143-152
4

Interakce produktor - receptor při stylizaci textu

Krčmová, Marie, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 64-70
5

Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe

Krčmová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 103-105.
6

K pramenům specifika mluveného projevu (mluvenost či spontánnost?)

Krčmová, Marie, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 26-32.
7

Stylistika - věda pomezní

Krčmová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 33-35
8

Běžná mluva východní Moravy

Krčmová, Marie, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 119-128
9

Současná běžná mluva v českých zemích

Krčmová, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 160-172
10

Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci

Krčmová, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 219-224