Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Koláříková, Dagmar lieferte 13 Treffer
1

À propos du vocabulaire de la vie étudiante en France

Kolaříková, Dagmar, in: Lingua viva, 14, č. 27, 2018, s. 31-40
2

Antroponymum jako součást francouzských frazémů

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 61, č. 3, 2017-18, s. 13-23
3

Vývoj odborného překladu u nás v letech 1945-2004

Koláříková, Dagmar, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 359-366
4

Korektor pravopisu a gramatiky - pomocník nebo špatný rádce?

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 59, č. 3, 2015-16, s. 11-17
5

Úskalí česko-francouzských zrádných slov označujících povolání

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 59, č. 5, 2015-16, s. 31-40
6

Quelques réflexions sur la coexistence des notions de phrase et de proposition dans la grammaire française

Koláříková, Dagmar, in: Studia Romanistica, 16, č. 2, 2016, s. 49-58
7

Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 60, č. 4, 2016-17, s. 29-38
8

À propos des toponymes d'origine étrangère "se communisant" dans la langue française

Koláříková, Dagmar, in: Lingua viva, 13, č. 25, 2017, s. 36-46
9

Faut-il une terminologie unique pour enseigner la grammaire?

Koláříková, Dagmar, in: Le français dans le monde, 57, č. leden, 2015, s. 47-58
10

La traduction à mi-chemin entre instrument pédagogique et formation professionnelle

Koláříková, Dagmar, in: Cudzie jazyky v premenách času VI, Bratislava, Ekonóm 2016, s. 225-228