Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hrdličková, Hana lieferte 28 Treffer
1

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

Hrdličková, Hana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
2

Ke zpracování argumentačního textu ve francouzských učebnicích

Hrdličková, Hana, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 158-162
3

Frazémy s významem "začátek", "konec". Na materiálu Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1-3

Hrdličková, Hana, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 74-76
4

Termíny a pedagogická komunikace

Hrdličková, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 2, 1997, s. 22-23
5

Spisovně, nebo nespisovně?

Hrdličková, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 2, 1997, s. 59-60
6

Využití prefixace a sufixace ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Hrdličková, Hana, in: Slovo (Brno), č. 4, 1997, s. 51-54
7

Odstavec v dětských textech

Hrdličková, Hana, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 97-101
8

Vlastenecká výchova hrou

Hrdličková, Hana, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 78-81.
9

Akapit jako jednostka tekstowa (z punktu widzania językoznawczo-dydaktycznego)

Hrdličková, Hana, in: Poradnik językowy, č. 3-4, 1991, s. 76-81
10

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. 2. díl - Sloh, sdělování a výměna informací

Hrdličková, Hana Praha 2000