Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Fic, Karel lieferte 16 Treffer
1

K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů. (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat.)

Fic, Karel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 26-30
2

K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích

Fic, Karel, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 196-203
3

Psychologické změny v nářečním výrazivu

Fic, Karel, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 111-116.
4

Nářečí v Kloboukách u Brna

Fic, Karel, in: Klobouky u Brna : Město, dějiny, krajina a lidé, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1998, s. 429-433
5

Stopy charvátského jazyka v nářečí Hlohovce

Fic, Karel, in: Filologija (Zagreb), 24-25, 1995, s. 95-99
6

Nářečí na Tišnovsku

Fic, Karel, in: Sborník Okresního muzea Brno-venkov, Brno, 1999, s. 57-61
7

Sedmdesát let Jana Balhara

Fic, Karel, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 169-170
8

Podivínské nářečí

Fic, Karel, in: Podivín - vlastivědný sborník jihomoravského města, Mikulov, Stát. okres. archiv v Břeclavi ; 1997, s. 457-465
9

Jazykovězeměpisné aspekty morfologie a kodifikace (na příkladu substantivní deklinace)

Fic, Karel, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 55-59.
10

O jazyku osad bývalé charvátské kolonizace na Břeclavsku

Fic, Karel, in: Město Břeclav, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 2001, s. 488-490