Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Beránková, Eva lieferte 20 Treffer
1

Dysgrafici na 2. stupni ZŠ

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 217-219
2

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
3

Peřej - to je jako peřina

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 77-81
4

Vyjádření k integrovaným osnovám českého jazyka pro občanskou školu (autoři O. Uličný, I. Nebeská, K. Šebesta, J. Šlédrová)

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 86-88
5

O Olympiádě v českém jazyce trochu jinak

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 213-215
6

Spokojíme se s basic Czech? Několik námětů k cvičením na rozšiřování slovní zásoby žáků

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 140-145
7

Jako zkušený kantor vím.

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 103-104
8

Odcházela lipovou alejí (malá a velice osobní vzpomínka na doc. Hanu Hrdličkovou [1937-2000])

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 280-281
9

Marie Odvárková. Další heslo do Slovníku tvořivých učitelů - u příležitosti životního jubilea

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 248-249
10

Dorozumíváme se nejen slovy

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 5-6, 2001-02, s. 134-136