Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tvoření slov lieferte 1811 Treffer
1

The Prague School's theoretical and methodological contribution to "word formation"(derivology)

Dokulil, Miloš, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 123-161
2

Zur Theorie und Praxis der Wortbildung

Daneš, František, in: Wortbildung - Theorie und Anwendung, Praha, Karolinum ; 1997, s. 18-23.
3

Problema dinamiki slovoobrazovatel'noj sistemy

Martincová, Olga, in: Aktualni problemi na bălgarskoto slovoobrazuvane, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" ; 1999, s. 58-64
4

Tvoření slov a produktivita

Ziková, Markéta, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, s. 32-35
5

Mechanické krácení a mechanické skládání; blending

Šimandl, Josef, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 109-118.
6

O lexikální morfologii

Bednaříková, Božena, in: Človek a jeho jazyk 3 : Inšpirácie profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda ; 2015, s. 566-570.
7

Handbook of Word-Formation

Ed. by Štekauer, Pavol Dordrecht 2005
8

Čeština v zahraničí 10

Swinkels-Nováková, Michaela, in: Český dialog (Praha), 2006, září.2006
9

Hromadnosť (kolektívnosť) a individuálnosť ako jazykové a sociálne kategórie

Buzássyová, Klára, in: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Bratislava, Veda 2013, s. 116-129.
10

Spotřebiště

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 270