Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Srovnávací indoevropeistika lieferte 305 Treffer
1

Indoevropské osobní zájmeno. Vnitřní struktura a vnější paralely

Blažek, Václav, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 96-105
2

Indo-European "apple(s)"

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 15-20
3

Das Brugmansche Gesetz in diachroner Sicht und seine Gültigkeit innerhalb der arischen a-Stämme

Hajnal, Ivo, in: Historische Sprachforschung (Göttingen), 107, č. 2, 1994, s. 194-221
4

Na okraj Puhvelovy Srovnávací mythologie

Vavroušek, Petr, in: Srovnávací mythologie, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 1997, s. 331-346
5

Der indogermanische Mondname

Erhart, Adolf, in: Linguistica Baltica (Kraków), 7, 1998, s. 63-70
6

O pražské přednášce prof. Erharta

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 41
7

Indo-European word for "leech"and its Nostratic equivalents

Witczak, Krzysztof Tomasz, in: Archív orientální, 60, č. 1, 1992, s. 38-42
8

Indo-European kinship terms in *-e2ter

Blažek, Václav, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 24-33
9

K otázce jazykové příslušnosti předkeltského obyvatelstva Moravy

Erhart, Adolf, in: Pravěké dějiny Moravy, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1993, s. 378-379
10

IE *leub h - "to love"

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 19-25