Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Psycholinguistics. Neurolinguistics lieferte 380 Treffer
1

Sémantická integrace nově osvojených slov v mentálním lexikonu

Bordag, Denisa, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2017, s. 8-14
2

Kolik jazyků, tolik mozků? Aneb kde bydlí řeč?

Lachout, Martin, in: Usta ad Albim Bohemica, 9, č. 3, 2009, s. 108-123
3

Jazykové vědomí a jazyková kultura (zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem)

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 56-64
4

Neurolingvistika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 49-52
5

Psychoanalytik a přirozený jazyk

Černoušek, Michal, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 93-95
6

Současná psycholingvistika

Nebeská, Iva, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 6-17
7

Téma čísla. Psychologie v lingvistice & lingvistika v psychologii

jš, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 3-5
8

Interhemisferálne spracovanie verbálno-akustických podnetov u zdravých, dysfatických a dyslalických detí

Mikulajová, Marína; Rafajdusová, Iris, in: Československá psychologie, 36, 1992, s. 506-516
9

Za vznik řeči mohou zásadní změny mozku

Jechort, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 17.3.2001
10

Mozek a řeč

Syka, Josef, in: Vesmír, 71, č. 2, 1992, s. 98-104