Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc lieferte 2652 Treffer
1

Elektronické slovníky Millenium 6

Vondráček, Antonín, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 2002-03, s. 125-126
2

Elektronické slovníky Millennium 6

Vondráček, Antonín, in: Tlumočení - překlad, 14, č. 67, 2003, s. 34 [1792]
3

Čtyřjazyčný obrázkový slovník. Čeština - angličtina - němčina - francouzština

Uspoř. Martinková, Ludmila Praha 2000
4

Přijímací zkoušky z cizího jazyka. Modelové testy s komentářem a příklady testů s klíčem (angličtina, němčina, francouzština)

Naps. Vogel, Radek Brno 2000
5

Wörterbuch der Optik und Feinmechanik (Deutsch - Englisch - Französisch). Bd. 1-3

Schulz, E. Wiesbaden 1961
6

Viersprachiges Wörterbuch der Lebensmitteltechnologie. Englisch-Deutsch-Spanisch-Französisch

Lück, Erich 1992
7

Elektronický učitel jazyků nežádá gáži, jen počáteční investici

Matoušek, Petr, in: Nové knihy (Praha), 39, č. 6, 1999, s. 6., 10.2.1999
8

Príručky z ekonomických odborov v nemeckom a anglickom jazyku

Széherová, Eva, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 173-174
9

[ Zpráva.]

Kučera, Antonín, in: Lexicographica, 7, 1991, s. 247-249
10

Herr Professor Schmitt rezensiert mein D-En Wörterbuch in LES 1/2004. Eine Entgegnung

Kučera, Antonín, in: Lebende Sprachen (Berlin), č. 3, 2004, s. 142-144