Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Personal data (anniversaries and obituaries of linguists) lieferte 2389 Treffer
1

In memoriam. Zdenek Urban

Penčev, Vladimir, in: Bălgarski folklor, č. 4, 1998, s. 97
2

Životní jubileum doc. Hendricha

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 126-127
3

Životní jubileum profesorky Radoslavy Brabcové

Martincová, Olga, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 265-267
4

Za J. V. Bečkou

Staněk, Vladimír, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 40-42
5

K 80. narozeninám prof. Reginalda G. A. de Braye

Závada, Dušan, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 75-76
6

Lubomír Bartoš

Fryčer, Jaroslav, in: Universitas, č. 4, 1992, s. 76
7

Danuta Buttlerová

Jedlička, Alois, in: Slavia, 61, č. 1, 1992, s. 114-116
8

Za prof. J. V. Bečkou

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 3, č. 1, 1992-93, s. 11-12
9

Jana Bartůňková jubilující

Dejmek, Bohumír, in: Češtinář, 3, č. 2, 1992-93, s. 35-36
10

Životné jubileum Marie Majtánovej

Skladaná, Jana, in: Slovenská reč, 61, č. 1, 1996, s. 55-57