Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pedolingvistika lieferte 315 Treffer
1

Modelování dětského jazyka

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Predškolská výchova, 45, 1990-91, s. 28-29
2

Verbální a neverbální hra jako prostředek přirozené dětské komunikace

Malura, Miroslav, in: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání [ČlJazVV] : Sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc, Ostrava, OU ; 2000, s. 47-48
3

Barvy v dětské řeči

Doleží, Linda, in: Přednášky a besedy ze 41. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 41], Brno, MU ; 2008, s. 31-39
4

Inovativní metoda v počátečním psaní

Šimková, Ivana, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace [1] : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, PF JU ; 2006, s. 78-84
5

O novém přístupu k prvopočátečnímu psaní

Šimková, Ivana, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 3 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2008, s. 56-71
6

Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv

Doleží, Linda, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 246-257
7

První "gramatika"- osvojování češtiny dítětem

Saicová Římalová, Lucie, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 669-672.
8

Processing strategies in language acquisition

Pačesová, Jaroslava, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogicko-psychologická, č. I 25, 1991, s. 55-62
9

Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů

Smolík, F.; Lukavský, J., in: Československá psychologie, 53, 2009, s. 480-491
10

Moje první knížka

Ostrava 1998