Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Onomastické práce týkající se jiných jmen než osobních a zeměpisných lieferte 88 Treffer
1

Namen von Sachen (Chrematonymie) 1

Šrámek, Rudolf, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1562-1567
2

Namen von Sachen (Chrematonymie) 2

Knappová, Miloslava, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1567-1572
3

Namen von Fahrzeugen

Kuba, Ludvík, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1574-1581
4

Lodi světových mořeplavců-objevitelů a možnost pojmenovat jejich jménem topografický objekt

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 15-27
5

Loď jako chrématonomastický objekt

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 66-88
6

Zu einigen Aspekten der Benennung menschlicher Erzeugnisse

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 89-96
7

Pojmenování lodi z původního chrématonyma (případně z apelativa a z jiného druhu vlastních jmen, které souvisejí s chrématonymy)

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 103-123
8

Proces přejmenovávání lodí

Kuba, Ludvík, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 140-148
9

Funkční a jazykově kulturní aspekty pragmatonym

Knappová, Miloslava, in: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe : Sborník z 3. celostátního semináře "Onomastika a škola", Ústí n. Labem 21.-22. 6. 1988, Brno, Onomastická komise ČSAV ; 1989, s. 27-34
10

Jména pro hurikány už docházejí

in: Lidové noviny (Praha), 2005, 23.9.2005