Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
1Kneselová, Helena, in: Proper names in Czech language textbooks
2

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255
3

Vlastní jména a spisovnost

Knappová, Miloslava, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 150-153.
4

Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963-1980

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 35-51
5

Der Tschechische Sprachatlas

Kloferová, Stanislava, in: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997. Book of Abstracts, Amsterdam, Vrije Univ. ; 1997, 72 s.
6

Rozmlouvání po moravsku

Chloupek, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 224-229
7

Metafory v nářečí

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 258-259
8

Pasti a nástrahy nářečního zkoumání

Harvalík, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 286-287
9

Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle staročeské slovní zásoby

Nejedlý, Petr, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 52-55
10

La Geografía Lingüística y los Atlas Lingüísticos de Hispanoamérica

Mištinová, Anna, in: Ibero-Americana Pragensia, 30, 1996, s. 17-36