Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nejazyková komunikace. Zoolingvistika lieferte 275 Treffer
1

Les interactions non-verbales dans la communication interculturelle

Srpová, Milena, in: La linguistique, 31, č. 2, 1995, s. 79-87
2

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
3

The language of genetic information

Doskočil, Jiří; Kuna, Karel, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 27-45
4

Reklama očima Benettonu

Javorská, Monika, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 19-30
5

Neverbální komunikování bolesti a jeho diagnostické využití

Mareš, Jiří; Marešová, Jana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 143-147
6

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika

Srpová, Hana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 221-227
7

Neverbální složky výukového dialogu

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 228-235.
8

Podle nových výzkumů si gestikulující člověk pomáhá při hledání slov v paměti

cin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Media a komunikace, 11, č. 274, 1998, s. 17., 23.11.1998
9

Vědci již nepochybují, že se s lidoopy můžeme dorozumět

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 1, 4., 27.3.1998
10

Díky Kanzimu víme, že šimpanz porozumí i mluvené řeči

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 4., 27.3.1998