Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
1

Soupis poddaných podle víry

Čáňová, Eliška, in: Paginae historiae : Sborník Státního ústředního archívu v Praze, Praha, Stát. ústř. archív ; 1992, s. 69-81
2

Další doklady k rozšíření jména Žižka na Táborsku v prvé polovině 16. století

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 1996, s. 230-232
3

Soupis obyvatel řádového statku Třebom z konce roku 1647 a proměny stavu i kompozice tamní populace v následujícím období

Háza, Zdeněk, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. C 42, 1995, s. 71-88
4

Příspěvek k dějinám panství Linhartov a ke genealogii Sedlnických z Choltic

Stibor, Jiří, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 1-18
5

Ke společenskému původu členů městské správy a představitelů cechů v Hlučíně v první polovině 18. století

Korbelářová, Irena, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 177-189
6

Seznamy zachovaných židovských matrik

Burdová, Pavla, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 165-167
7

Persekuce židovských obyvatel Vltavotýnska za 2. sv. války

Krausová, Martina, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 2, 1999, s. 125-129
8

Netoličtí měšťané v šestnáctém století

Kubíková, Anna, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 1, 1997, s. 1-5
9

Jan si stále udržuje vedení

Brabcová, Zuzana, in: Českobudějovické listy, 1999, 15.11.1999
10

Má dcera bude Esmeralda!

Smola, Josef, in: Ring (Praha), 1999, 23.11.1999