Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Etymology lieferte 282 Treffer
1

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
2

Etymologie - disciplína synchronní

Kraus, Jiří, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 183-189.
3

Periphery as universe

Stepanov, Cvetelin, in: Byzantinoslavica, 59, č. 2, 1998, s. 247-254
4

O původu slova slovo

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 69
5

All that glitters in the newspapers is not proverb

Kopřivová, Marie, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 250-256
6

Evoljucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy

Stěpanova, Ludmila, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 440-444
7

Universal'noje i individual'noje vo frazeologičeskoj kartine mira

Smetanova, Ljudmila, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 361-370
8

Euro, evró, eiro, evro a cizoložství

Vybíral, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 14.9.2004
9

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?

Svobodová, Jana, in: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej, Cieszyn, Uniw. Śląski ; 2003, s. 101-106
10

Der Sinn der Etymologie oder Die Etymologie als historische Hilfswissenschaft

Vykypěl, Bohumil, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 427-441