Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech non-verbal communication lieferte 324 Treffer
1

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

Okrouhlíková, Lenka, in: Speciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
2

...protože já bavím spolu vypravovat. Komunikace v dopisech českých neslyšících

Macurová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 23-33
3

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 42, č. 9-10, 1995-96, s. 265-272
4

Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 5-20
5

Neslyšící: Nová jazyková menšina?

Bochníčková, Dita, in: Týden (Praha), 1995, 23.1.1995
6

Neverbální reklamní komunikace

Javorská, Monika, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 130-139
7

Češtinu mohou studovat i neslyšící

in: Metro (Praha), 1998, 4.3.1998
8

K neverbální komunikaci při vyučování

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 24-25
9

Něco (anebo všechno?) je jinak aneb o tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka

Švagr, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 47-49
10

Neslyšící: jazyk, výchova, kultura

Potměšil, Miloň, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 49-50