Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech in society and practice lieferte 2341 Treffer
1

Pragmatické vstupy do syntaxe

Hirschová, Milada, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 69-74
2

Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky

Svobodová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 150-156
3

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
4

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
5

Aktuální členění věty a analýza diskurzu

Hajičová, Eva, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 83-90
6

Pojistkové věty

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 49-59
7

Jazyková specifika školního dialogu

Svobodová, Jana, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 25-26
8

K povaze některých případů obligatorních nevětných propozic

Marková, Milada, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 27-31
9

Dialog o významu

Machová, Svatava, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 66-72
10

K problematice oslovení v češtině

Švehlová, Milena, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 73-80