Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Comparative Indo-Europeistics lieferte 305 Treffer
1

Indoevropské osobní zájmeno. Vnitřní struktura a vnější paralely

Blažek, Václav, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 96-105
2

Indo-European "apple(s)"

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 15-20
3

Das Brugmansche Gesetz in diachroner Sicht und seine Gültigkeit innerhalb der arischen a-Stämme

Hajnal, Ivo, in: Historische Sprachforschung (Göttingen), 107, č. 2, 1994, s. 194-221
4

Na okraj Puhvelovy Srovnávací mythologie

Vavroušek, Petr, in: Srovnávací mythologie, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 1997, s. 331-346
5

Some Nostratic etymologies

Blažek, Václav, in: Nostratic, Dene-Caucasian, Austric and Amerind : Materials from the first international interdisciplinary symposium on language and prehistory, Ann Arbor 8-12 November, 1988, Bochum, Brockmeyer ; 1992, s. 245-265
6

Indo-European personal pronouns (1st & 2nd persons)

Blažek, Václav, in: Dhumbadji! (Parkville, Victoria), č. 2-3, 1995, s. 1-15
7

Der indogermanische Mondname

Erhart, Adolf, in: Linguistica Baltica (Kraków), 7, 1998, s. 63-70
8

O pražské přednášce prof. Erharta

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 41
9

K etymologickému významu slov

Karlíková, Helena, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 31-35.
10

K otázce stability souhláskových podsystémů v jazycích evropského makroareálu

Erhart, Adolf, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 37-39.