Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bilingualism. Language contacts lieferte 316 Treffer
1

Emigracija v XIX i v XX vv. i differenciacija jazyka

Kučera, Karel, in: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury [JazSrTrK], Moskva, Nauka ; 2000, s. 237-247
2

Děti by měly jazyky přejímat od rodilých mluvčích

iwa, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 29.12.2000
3

Le lexique en situation interlinguale: synonymie comparée

Srpová, Milena, in: Congrès international de linguistique fonctionnelle, 16, 1989 (1990), s. 63-64
4

Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 51, č. X 5, 2002, s. 19-25
5

Od bilingvismu k diglosii

Vašek, Antonín, in: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest), 46, č. 1-2, 2001, s. 129-142
6

Bilingvismus z pohledu rodičů

Hudáková, Andrea, in: INFO Zpravodaj, č. 4, 2001, s. 7-9
7

Kolik řečí umíš?

Doskočilová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 2-3, 2002, s. 228-234
8

Detskoje dvujazyčije: internacional'noje i nacional'noje

Šajachmetova, A. K., in: Rossica Olomucensia, 40, č. 1, 2002, s. 263-266
9

K definici bilingvismu

Marešová, Hana, in: Studia philologica, 10, 2001, s. 7-12
10

Der Westrand des eurasischen Sprachbundes

Pilarský, Jiří, in: Slavica (Debrecen), 28, 1997, s. 215-223