Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vyčichlo, Jaroslav lieferte 5 Treffer
1

Jeden jazyk naše heslo buď. 1. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2001
2

Jeden jazyk naše heslo buď. 2. Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2003
3

Jeden jazyk naše heslo buď. 3. Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2005
4

Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2007
5

kpm0156118. Genius loci českého jihozápadu. Sborník z konference konané 18. května 2005 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

Sest. Holub, Zbyněk Plzeň 2006