Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Viktora, Viktor lieferte 10 Treffer
1

Kultura, historie a současnost Plzně. Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995

Red. Viktora, Viktor Plzeň 1996
2

Jeden jazyk naše heslo buď. 1. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2001
3

Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...]

Red. Chýlová, Helena Plzeň 2005
4

Jeden jazyk naše heslo buď. 2. Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2003
5

Balbínovská miscellanea. Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001

Uspoř. Viktora, Viktor Klatovy 2002
6

Jeden jazyk naše heslo buď. 3. Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2005
7

Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2007
8

Jeden jazyk naše heslo buď. 5. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze

Uspoř. Horáková, Ivana Radnice 2009
9

V ráji realistickém. Sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klosetermannovi a realismu v české literatuře

Uspoř. Viktora, Viktor Klatovy 2009
10

Dopis ministryni školství

Adam, Robert, in: Český jazyk a literatura, 60, č. 4, 2009-10, s. 157-158