Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Petrů, Eduard lieferte 7 Treffer
1

Ze Sítě víry. O rotách, o každé zvláště

Chelčický, Petr Text uprav., výbor sest., vysvětlivky, ed. pozn. a dosl. naps. Petrů, Eduard Praha 1990
2

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi

K vyd. připrav., slovníčkem, vysv., ed. pozn. a textově krit. pozn. opatř. Petrů, Eduard Brno 1999
3

Studia Bohemica 6. Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky

Hl. red. Komenda, Stanislav Olomouc 1993
4

Proměny osudu

Westonia, Alžběta Johanna Přel., ed. pozn. a vysv. opatř. Petrů, Eduard Brno 2003
5

Život svaté Kateřiny

Editor Vážný, Václav Praha 1999
6

Země dobrá, to jest země česká

Editor Kučerová, Ivona Brno 1998
7

Kronika nová o národu tureckém

Löwenklau, Johannes Přel. Kocín z Kocinétu, Jan Olomouc 2013