Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Petr, Jan lieferte 31 Treffer
1

Slovník česko-německý. Sv. 1-5. 2., nezměn. vyd

Jungmann, Josef Ed. Petr, Jan Praha 1989-90
2

Praktické kapitoly ze spisovné češtiny

Red. Petr, Jan Praha 1987
3

Práce z dějin slavistiky 13. K 100. výročí založení sofijské univerzity

Věd. red. Petr, Jan Praha 1989
4

Práce z dějin slavistiky 11. Slavistický odkaz F. L. Čelakovského

Věd. red. Petr, Jan Praha 1988
5

Mluvnice češtiny (2). Tvarosloví

Vědec. red. Petr, Jan Praha 1986
6

Staročeský slovník 14. otpierati - ožžený

Editor Němec, Igor Praha 1984
7

Staročeský slovník 15. paběničský - pevnina

Editor Němec, Igor Praha 1985
8

Staročeský slovník 16. pevniti - počísti

Zprac. autor. kol. odd. pro dějiny českého jaz. ÚJČ ČSAV za ved. Němec, Igor Praha 1987
9

Staročeský slovník 17. počísti - pochlebný

Editor Němec, Igor Praha 1987
10

Staročeský slovník 18. pochlebný - pomysliti

Editor Pečírková, Jaroslava Praha 1988