Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kusá, Mária lieferte 5 Treffer
1

Preklad a kultúra 3

Ed. Kusá, Mária Bratislava 2011
2

Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií

Ed. Ulbrechtová, Helena Praha 2007
3

Philologica 52. Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských,literárnych a kultúrnych súvislostiach. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Zost. Kovačičová, Oľga Bratislava 2001
4

Stručné dějiny uměleckého překladu na Slovensku, sv. 4. Ruská literatura ve slovenské kultuře v letech 1836-1996

Lesňáková, S. Bratislava 1998
5

Text a kultúra

Lotman, Jurij M. Prel. Matejov, Fedor Bratislava 1994