Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kopečný, František lieferte 29 Treffer
1

Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1: Předložky. Koncové partikule. Sv. 2: Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. 2., nezměn. vyd

Vědec. red. Havránek, Bohuslav Brno 2010
2

Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta

ed. Kopečný, František Praha 2009
3

Příruční slovník jazyka českého. Díl 4. Část 2: Průsvitněti - Ř

Kol. autorů Helcl, Miloš Praha 1944-48
4

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 40: s7dr7gnoti - s7pasti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 257-320
5

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 40: s7dr7gnoti - s7pasti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 257-320
6

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 41: s7pasti - sěmę

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 321-384
7

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 41: s7pasti - sěmę

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 321-384
8

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 46: umirati - utvr7diti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 641-704
9

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 47: utvr7diti - cherovim6sk7

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 705-768
10

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 51: jat7chul6nica - jęti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 961-1024