Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolářová, Jana lieferte 3 Treffer
1

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi

K vyd. připrav., slovníčkem, vysv., ed. pozn. a textově krit. pozn. opatř. Petrů, Eduard Brno 1999
2

Studia Moravica 1. Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Uspoř. Fiala, Jiří Olomouc 2004
3

Kronika nová o národu tureckém

Löwenklau, Johannes Přel. Kocín z Kocinétu, Jan Olomouc 2013