Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolář, Jaroslav lieferte 14 Treffer
1

Bibliografie Karla Poláčka. Soupis jeho díla a literatury o něm

Mědílek, Boris Předmluva Kolár, Jaroslav Praha 1997
2

Historia Bohemica. Bd. 3: Die erste alttschechische Übersetzung (1487) des katholischen Priester Jan Húska

Piccolomini, Aeneas Silvius Hrsg. Kolár, Jaroslav Köln 2005
3

Tři knížky lidového čtení: Meluzína, Magelona a Jenovefa

K vyd. připrav. Kolár, Jaroslav Praha 2000
4

O Karlu Poláčkovi a o jiných. Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou

K vyd. připrav. Kolár, Jaroslav Boskovice 1995
5

Truchlivý 1, 2. Labyrint světa a ráj srdce

Komenský, Jan Amos Ed. příprava a komentář Petráčková, Věra Praha 1998
6

Vyšší geomorfologické jednotky České republiky

Zprac. Boháč, Pavel Praha 1996
7

Lidové noviny a Karel Poláček [LN a K. Poláček]. Sborník příspěvků ze sympozia Lidové noviny a Karel Poláček konaného 28.-30. května 1998 v Rychnově nad Kněžnou

K vyd. připrav. Kolár, Jaroslav Boskovice 1998
8

Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna národního muzea, II C 7. Kritická edice. 1. svazek: Graduale

Ed. Kolár, Jaroslav Brno 2005
9

Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna národního muzea, II C 7. Kritická edice. 1. svazek: Graduale

Ed. Kolár, Jaroslav Brno 2005
10

Studien zum Humanismus in den Böhmischen Ländern. Ergänzungsheft Vorträge und Studien einer Arbeitstagung Marburg a. d. Lahn, September 1987

Hrsg. von Harder, Hans-Bernd Köln 1991