Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jelínek, Milan lieferte 10 Treffer
1

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Jelínek, Milan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
2

Český a německý purismus z konce 19. století

Engelhardt, Gerhard Jelínek, Milan, in: Naše řeč, 84, č. 5, 2001, s. 235-244
3

Nejen o slovnících, atlasech a lexikografii. Univerzitní profesor Milan Jelínek o problémech lingvistiky

Procházková, Květa Jelínek, Milan, in: Moravský demokratický deník Rovnost (Brno), 1993, 22.3.1993
4

Rozhovor s jazykovědcem Milanem Jelínkem o klenotech erbovních

Procházková, Květa Jelínek, Milan, in: Květy (Praha), 1993, (22. 4.)
5

Brno - město uprostřed Evropy. Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993

Ved. red. Jelínek, Milan Brno 1994
6

Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity

Red. Jelínek, Milan Brno 1993
7

Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen. Germanismen, Personennamen, Ortsnamen

Spolupracovník Jelínek, Milan Regensburg 2000
8

O jednom typu elipsy

Daneš, František Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 56, 1973, s. 107-108
9

Příruční mluvnice češtiny

Kol. autorů Ústavu českého jaz. FF MU v Brně Grepl, Miroslav Praha 1995
10

Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka

Red. Machek, Václav Praha 1958