Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hilský, Martin lieferte 7 Treffer
1

Dokonalý gentleman

Frajtová, Marie Hilský, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 28, č. 51, 2015, s. 6-10, (18. 12.)
2

Každý jazyk myslí a cítí jinak

Tuček, Ondřej Hilský, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 21, č. 121, 2008, 24.5.2008
3

A Midsummer Night's Dream / Sen noci svatojánské

Shakespeare, William Ed. and translated by Hilský, Martin Praha 1996
4

Souborné dílo. Sv. 4: Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete

Shakespeare, William Překlad Hilský, Martin Praha 1999
5

Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara

Vybr. a uspoř. Hilský, Martin Praha 2012
6

Díky Shakespearovi jsem objevil češtinu

Machalická, Jana Hilský, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 24, 2011, s. 27., 23.7.2011
7

Devatero klíčů od jednoho srdce. České překlady Shakespearových Sonetů

Rubáš, Stanislav Ed. Josek, Jiří Praha 2000