Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čejka, Mirek lieferte 8 Treffer
1

Básnické dílo. Texty písní 1647-1661

Michna z Otradovic, Adam Ed. přípr. a komentář Čejka, Mirek Praha 1999
2

Básnické dílo. Texty písní 1647-1661

Michna z Otradovic, Adam Václav Ed. a komentář Čejka, Mirek Praha 1999
3

Metafory, kterými žijeme

Lakoff, George; Johnson, Mark Přel. Čejka, Mirek Brno 2002
4

Čtyři menší spisy. O původu a příčinách Jednoty bratrské. Spis o zraku. Filipika proti misomusům. Vitia concionatorum

Blahoslav, Jan Editor Čejka, Mirek Brno 2013
5

Gramatika česká Jana Blahoslava

K vyd. připrav. Čejka, Mirek Brno 1991
6

Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra

k vyd. připrav. ze Stříbra, Jakoubek Brno 2009
7

Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy

Redaktor, výkonný redaktor Dorovský, Ivan Brno 1993
8

Život svaté Kateřiny

Editor Vážný, Václav Praha 1999