Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ105076
AutorSpáčilová, Libuše
Titel

Binominální slovní spojení v Míšeňské právní knize a jejím českém překladu. Příspěvek k historické frazeologii

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 7-28
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Lexikologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Particular periods, personalities, works
Lexicology
Schlagwörterfrazeologie historická; frazémy; frazémy binominální; idiomy; spojení slovní; transformace sémantické; právo; knihy právní; němčina; překlady; čeština stará; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Phraseme; Idiome; Recht; Deutsch; Übersetzungen; Alttschechisch; Vergleichsstudie
AnmerkungSrovnání dvouslovných spojení, která prodělala sémantickou transformaci, a binominálních spojení neidiomatických v něm. rkp. ze 70. nebo 80. let 14. stol. a v jeho překladu do stč. z let 1469-70
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105076
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Silniční, stavební a některá trestní nařízení v Míšeňské právní knize z 15. století / Spáčil, Vladimír
Míšeňská právní kniha a bilingvismus v českých zemích / Spáčilová, Libuše
K zapisování slovní zásoby v cizím jazyce / Spáčilová, Libuše
Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice / Spáčil, Vladimír
Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice / Spáčil, Vladimír
Práce s aktivní slovní zásobou / Spáčilová, Libuše
Ustálená slovní spojení v češtině, polštině a ruštině / Vavrečka, Mojmír