Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ104155
AutorKoláříková, Dagmar
Titel

Antroponymum jako součást francouzských frazémů

ErschienenCizí jazyky, 61, č. 3, 2017-18, s. 13-23
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterfrancouzština; antroponyma; frazémy; frazeologismy; idiomy
Schlagwörter (DE)Französisch; Personennamen; Phraseme; Phraseologismen; Idiome
AnmerkungKlasifikace franc. frazémů obsahujících vlastní jména, příklady a jejich české ekvivalenty
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104155
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Imperativní komponent jako součást frazému / Kopřivová, Marie
Úskalí česko-francouzských zrádných slov označujících povolání / Koláříková, Dagmar
Pranostiky jako druh frazémů / Čechová, Marie
Příběh jako součást zpravodajství / Schneiderová, Soňa
Komunikace jako součást profese / Vykopalová, Hana
Jazyk jako součást životního stylu / Hlavsová, Jaroslava
Přirovnání jako součást literárního textu / Kvítková, Naděžda