Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ103049
AutorVepřek, Miroslav
Titel

Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba

ErschienenKarel IV. a Emauzy : Liturgie - text - obraz, Praha, Artefactum 2017, s. 29-38
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Církevní slovanština
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Srbocharvátština
Klassifikation (EN)Church Slavonic
Particular periods, personalities, works
Serbo-Croat
Schlagwörterslovanština církevní; čeština stará; redakce charvátská; chorvatština stará; pravopis; reformy pravopisné; památky českohlaholské; hlaholice; liturgie
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch; Alttschechisch; Rechtschreibung
AnmerkungTři jazyky užívané v klášteře: církevní slovanština chorvatské redakce (liturgický jazyk), stará chorvatština a stará čeština; dochované jazykově čes. památky z knihovny kláštera (Českohlaholský kolofon Remešského evangeliáře, Emauzský hlaholský nápis /stč. Desatero/, Česká bible hlaholská, Staročeský hlaholský Comestor, Pasionál, Zlatá legenda), poznámky k pravopisu a hlaholici užité v těchto památkách
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103049
PURLCitation link