Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ102593
AutorJílková, Lucie
Titel

Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show

ErschienenJazykovědné aktuality, 54, č. 3-4, 2017, s. 4-20
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Fonetika
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Phonetics
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; přízvuk slovní; význam; mluvenost
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Bedeutung; Sprachlichkeit
AnmerkungUžití slova tak z hlediska přízvuku a z hlediska významu/funkce tohoto výrazu (materiál ze dvou televizních diskusních pořadů zařazených do korpusu DIALOG)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102593
PURLCitation link