Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ102422
AutorBednaříková, Božena
Titel

Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny

ErschienenBohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 98-106
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky
Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)General works
Terminology of humanities
Schlagwörterčeština; gramatika; mluvnice; metodologie; terminologie; lingvistika; tvoření slov; morfologie
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Grammatik; Grammatik; Methodologie; Terminologie; Sprachwissenschaft (Linguistik); Wortbildung; Morphologie
AnmerkungAnalýza obsahu morfologické části gramatiky (tzv. gramatika slova), zaměřená na oblast slovotvorby. Poznámky k nedůslednosti v koncepci, k terminologické nejednotnosti, k výběru dokladového materiálu apod.
Mediumarticle
URLkb.upol.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102422
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vliv nové spisovné češtiny na spisovné jazyky jihoslovanské / Havránek, Bohuslav
Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny
Genealogický strom. Příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy / Romportl, Simeon
Medvěd a strom / Vaculín, Ivo
Proměny spisovné češtiny / Krčmová, Marie
Slovník spisovné češtiny / Herold, Miroslav
Vývoj spisovné češtiny / Pleskalová, Jana