Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ102420
AutorKopečková, Michaela
Titel

Kvalita a kvantita vokálů u moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

ErschienenBohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 80-97
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Phonetics
Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörterčeština; média masová; vokály; kvantita vokalická; kvalita; vzory mluvní; artikulace; výslovnost
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Massenmedien; Artikulation; Aussprache
AnmerkungFonetická analýza projevu moderátorů (metodika, průběh a výsledky výzkumu)
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 1 (2009) -
kb.upol.cz (homepage) Vol. 1 (2009) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102420
PURLCitation link