Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ102146
AutorKoláříková, Dagmar
Titel

La traduction à mi-chemin entre instrument pédagogique et formation professionnelle

ErschienenCudzie jazyky v premenách času VI, Bratislava, Ekonóm 2016, s. 225-228
Sprachefre
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörterfrancouzština; translatologie; vyučování; jazyky cizí
Schlagwörter (DE)Französisch; Translatologie; Unterricht; Fremdsprachen
AnmerkungK obsahu a pojetí překladatelského kursu na VŠ; Podle LV 25/2017, s. 46
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102146
PURLCitation link