Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ101160
AutorJílková, Lucie
Titel

Výzkum výslovnosti v České televizi: slovanská antroponyma

ErschienenSlavia, 85, č. 2, 2016, s. 217-223
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Onomastika
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Onomastics
Schlagwörterčeština; výslovnost; antroponyma; jména cizí; adaptace fonologické; jazyky slovanské
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Aussprache; Personennamen; Slawische Sprachen
AnmerkungPopsány adaptační principy uplatňované při výslovnosti slovan. jmen: princip fonologické aproximace, výslovnosti pravopisné, původní (citátové), ovlivněné třetím jazykem nebo nejasně motivované a princip analogie s cílovým jazykem; o výslovnosti čes. OJ v cizojazyčných médiích
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101160
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K přízvukování poslední slabiky ve zkratkách (na základě terénního výzkumu v České televizi) / Jílková, Lucie
Nový pohled na stará slovanská antroponyma / Pleskalová, Jana
Antroponyma v Hájkově Kronice české / Pleskalová, Jana
K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov) / Jílková, Lucie
Dvojí i v české výslovnosti / Skarnitzl, Radek
Přehled české výslovnosti. Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé / Pokorná, Jaroslava
O české výslovnosti / Šaur, Vladimír