Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ082889
AutorKoláříková, Dagmar
Titel

Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců

ErschienenCizí jazyky, 60, č. 4, 2016-17, s. 29-38
Sprachecze; fre
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörteridiomy; francouzština; čeština; hovorovost; internacionalismy
Schlagwörter (DE)Idiome; Französisch; Tschechisch; Internationalismen
AnmerkungAnalýza vybraného vzorku hovorových idiomatických výrazů, které obsahují internacionalismy. Možnosti jejich překladu do češtiny.
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/82889
PURLCitation link