Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ080211
AutorJarošová, Alexandra
Titel

Prítomnosť češtiny na Slovensku a aspekt spisovnosti

ErschienenJazykovedný časopis, 67, č. 1, 2016, s. 5-30
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörtersituace jazyková; čeština; slovenština; kontakty jazykové; vývoj; sociolingvistika; čeština slovakizovaná; spisovnost; diglosie; normy jazykové; kodifikace; jazyky příbuzné
Schlagwörter (DE)Sprachsituation; Tschechisch; Slowakisch; Sprachkontakt; Entwicklung; Soziolinguistik; Schriftlichkeit; Sprachnormen; Kodifizierung
AnmerkungVývoj češtiny na sloven. území od 14. stol., jazykové kontakty češtiny a slovenštiny a jejich vývoj, slovakizovaná čeština, diglosie; v pracích sloven. lingvistů.
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage) ab Vol. 8, Iss. 1 (1954)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/80211
PURLCitation link