Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ079040
AutorSchejbalová, Zdeňka
Titel

Citátová slova francouzského původu

ErschienenPřednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 185-194
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikologie
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicology
Description and analysis of language
Schlagwörterfrancouzština; čeština; slova přejatá; zásoba slovní; adaptace; galicismy; význam; adaptace morfologické; frazeologismy
Schlagwörter (DE)Französisch; Tschechisch; Lehnwörter; Wortschatz; Bedeutung; Phraseologismen
AnmerkungTypologie a výklad slov a frazeologismů, které si zachovávají pravopis i výslovnost původního jazyka
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/79040
PURLCitation link