Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ078527
Titel

Čeština nově od A do Ž

HerausgeberEditor Pravdová, Markéta; Balhar, Jan; Beneš, Martin; Černá, Anna; Čižmárová, Libuše; Dufek, Ondřej; Dvořáková, Klára; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Konečná, Hana; Kopecký, Jakub; Kříž, Adam; Prokšová, Hana; Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila; Svobodová, Ivana; Šipková, Milena; Štěpán, Pavel; Štěpánová, Veronika
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr2016
Seiten147 s.
Sprachecze
ISSN978-80-200-2560-9
Klassifikation (CZ)Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Různé příspěvky dialektologické
Klassifikation (EN)Language columns in journals. Radio and TV broadcasts on language
Orthography
Grammatical and lexical contributions to language correctness
Various dialectological contributions
Schlagwörterčeština; správnost jazyková; koutky jazykové; pravopis; toponyma; antroponyma; písmena velká; nářečí
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachrichtigkeit; Sprachenecken; Rechtschreibung; Ortsnamen; Personennamen; Mundart
Reviewred. Lidové noviny (Praha) 2016, 29, č. 75, s. 20; Bozděchová, Ivana, Naše řeč 2016, 99, č. 5, s. 269-270; Chýlová, Helena, Český jazyk a literatura 2016-17, 67, č. 3, s. 154-155
AnmerkungKnižní verze praktického kursu o češtině vydávaného v Lidových novinách od 6. 2. do 13. 3. 2015
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/78527
PURLCitation link