Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ105140
AutorOkrouhlíková, Lenka
Titel

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

ErschienenSpeciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká nejazyková komunikace
Klassifikation (EN)Czech non-verbal communication
Schlagwörterjazyky znakové; čeština znaková; neslyšící; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik
AnmerkungPodle SALI1/2016, s. 91
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105140
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice / Nováková, Radka
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk / Macurová, Alena
Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu / Macurová, Alena
Postavení a význam německého jazyka v České republice a v regionu Pardubice / Matušková, Lenka
Slovník český jazyk - český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-ROM] / Šůchová, Lucie
Znakový jazyk jako základní atribut komunity Neslyšících / Bímová, Petra
Poznáváme český znakový jazyk. Úvodní poznámky / Macurová, Alena