Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ080302
AutorHušek, Jan
Titel

Problematika překladu přechodníků v povídce Groza Vladimira Nabokova

ErschienenCizí jazyky, 59, č. 4, 2015-16, s. 15-21
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Mluvnická stavba jazyka
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Language and style in translations form Slavonic languages
Language and style in translations from non-Slavonic languages
Grammar
Description and analysis of language
Schlagwörterpřechodníky; překlady; ruština; angličtina; čeština; studie porovnávací; analýzy; Nabokov, Vladimir; Ságlová, Alena; Dominik, Pavel
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Russisch; Englisch; Tschechisch; Vergleichsstudie
AnmerkungPřeklady přechodníkových konstrukcí: srovnání čtyř verzí povídky V. Nabokova (rus. originál a jeho překlad do češtiny A. Ságlové, vlastní překlad autora do angličtiny a překlad do češtiny P. Dominika)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/80302
PURLCitation link