Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2014CZ075234
AutorSchneiderová, Soňa
Titel

Možnosti analýzy mediálního diskurzu v mediální výchově

ErschienenDidaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 162-180
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The style of particular literary forms
Schlagwörtermédia masová; zpravodajství; styl publicistický; nespisovnost; mluvenost; čeština; kolokvialismy; kultura jazyková; diskursy mediální
Schlagwörter (DE)Massenmedien; publizistischer Stil; Nicht-Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Tschechisch; Sprachkultur
AnmerkungAnalýza vybraných jazykových jevů jako doklad rozdílné prezentace stejných skutečností v různých médiích.
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/75234
PURLCitation link