Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2014CZ074839
AutorStarý Kořánová, Ilona
Titel

K metodice výuky českého vidu

ErschienenČeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 141-149.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterčeština jako jazyk cizí; vid; vyučování; metodika; gramatika signální; slova signální
Schlagwörter (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Aspekt; Unterricht; Methodik
AnmerkungPraktická výuka užití vidu s použitím signálních slov (pro studenty, jejichž mateřština podobné formální prostředky pro vyjádření aspektu nemá)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/74839
PURLCitation link