Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2014CZ072861
AutorSynková, Pavlína; Lehečka, Boris; Oliva, Karel
Titel

Describing Old Czech declension patterns for automatic text analysis

ErschienenMundo Eslavo (Granada), 13, 2014, s. 7-17
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Obecné otázky a celkové práce
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
General works
Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Schlagwörterčeština stará; deklinace; analýzy morfologické; i-kmeny; ja-kmeny; feminina
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Deklination; Feminina
AnmerkungPopis postupu při hledání stč. deklinačních vzorů i-kmenů a ja-kmenů f
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/72861
PURLCitation link