Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ103071
AutorPilz, František
Titel

Originál v duchu mateřštiny

ErschienenTýdeník Rozhlas (Praha), 23, č. 21, 2013, s. 4, (20. 5.)
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Place names
Schlagwörterčeština; výstřižky; onomastika; exonyma; média masová; toponyma; slova přejatá
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Ausschnitte; Onomastik (Namenkunde); Massenmedien; Ortsnamen; Lehnwörter
AnmerkungZa užívání vžitých exonym v rozhlase; Výstř.
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103071
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Perintegrace v pornografickém duchu doby / Mistrová, Veronika
V duchu mnohojazyčné a mnohokulturní Evropy i světa / Hendrich, Josef
Demokracie mateřštiny / Suk, Jaroslav
Pláč mateřštiny / Kvíčalová, Vlasta
Poklady mateřštiny / Vaculín, Ivo
Obhájci mateřštiny / Vaculín, Ivo
Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka. Co (ne)ukazuje výzkum / Tůma, František